Arts Marcials

És una secció d'arts marcials tradicionals japoneses, que com a base del KOBUDO (Disciplines marcials Antigues o historiques) també fomentarà el respecte, tradició, companyarisme i disciplina.

A l’Escala es faran classes de Nihon Jujutsu, tant per adults com per nens. I també es treballaran amb algun tipus d’arma tradicional com pot ser l’espasa japonesa, el Yubibo, Tanto, Kobo, Tanbo, Tanjo, Sutekki i Jo. Sempre tenint en compte que la  base del treball serà el Nihon Jujutsu.

El Nihon Jujutsu és una art marcial japonesa d’origen feudal que avarca una gran varietat de sistemes de defensa “sense armes” i inclou unes tècniques bàsiques: luxacions articulars, utilització de mans, genolls, cames i peus, projeccions, immobilitzacions i desequilibris.

El Nihon Jujutsu com a disciplina es pot practicar des d’una òptica exclusivament tradicional. Però també podem aprofitar les seves tècniques per a la defensa personal en diferents entorns i situacions.

Ens porta a una millor observació i optimització de les pròpies conductes motrius, a una millor preacció i reacció, comunicació corporal, equilibri; també aguditza la precisió en l’observació de les conductes dels altres, descobreix conductes de cooperació i per tant, permet reeducar i optimitzar els recursos personals tant a nivell motriu com personal.

La seva pràctica afavoreix el domini d’un mateix, l’autocontrol i incrementa la pròpia seguretat a l’hora d’afrontar situacions de confrontació i violència.