Arts Marcials

És una secció d'arts marcials tradicionals japoneses, que com a base del KOBUDO (arts marcial tradicionals japoneses) també fomentarà el respecte, tradició, companyarisme i disciplina.

A l’Escala es faran classes de ( Nihon JujutsuJiu-Jitsu, tant per adults com per nens. I també es treballaran amb algun tipus d’arma tradicional com pot ser l’espasa japonesa, Tanto, Tambo i Yambo. Sempre tenint en compte que la  base del treball serà el Jiu-Jitsu.

Jiu-Jitsu ( “jiu”-- flexibilitat, cedir i “jitsu” -- art, tècnica)

El Jiu-Jitsu és una art marcial japonesa d’origen feudal que avarca una gran varietat de sistemes de defensa “sense armes” i inclou unes tècniques bàsiques: luxacions articulars, utilització de mans, genolls, cames i peus, projeccions, immobilitzacions i desequilibris.

El Jiu-Jitsu com a disciplina es pot practicar des d’una òptica exclusivament tradicional. Però també podem aprofitar les seves tècniques per a la defensa personal en diferents entorns i situacions.

El Jiu-Jitsu ens porta a una millor observació i optimització de les pròpies conductes motrius, a una millor preacció i reacció, comunicació corporal, equilibri; també aguditza la precisió en l’observació de les conductes dels altres, descobreix conductes de cooperació i per tant, permet reeducar i optimitzar els recursos personals tant a nivell motriu com personal.

La seva pràctica afavoreix el domini d’un mateix, l’autocontrol i incrementa la pròpia seguretat a l’hora d’afrontar situacions de confrontació i violència.